WAT BIEDEN WIJ

FYSIOTHERAPIE

De fysiotherapeut behandelt alle voorkomende klachten van het houdings-en-bewegingsapparaat. U kunt verwezen worden door een arts, specialist, tandarts of direct een afspraak maken. In het laatste geval is er  dan een korte screening om te bepalen of u bij ons op de goede plek bent. Fysiotherapie bestaat o.a. uit advisering, behandeling van stoornissen, (revalidatie)training en preventie. Wij proberen bij de eerste afspraak een intake, onderzoek, bespreking behandelplan en een eerste behandeling in te plannen.

MANUELE THERAPIE

Een manueel therapeut is een gespecialiseerd fysiotherapeut die een aanvullende opleiding manuele therapie heeft gevolgd. De manueel therapeut heeft zich verder gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten van m.n. de gewrichten (vooral de wervelkolom) en kan door middel van specifieke technieken stoornissen in gewrichten onderzoeken en behandelen door middel van manipulaties en of specifieke mobilisaties. De manueel therapeuten in ons team zijn Jacques Koole, Jos Boersema en Lisa Spanos – Bröckl.

HANDTHERAPIE

De handtherapie wordt gegeven door een fysiotherapeut die een vervolgopleiding heeft gehad om hand en onderarmklachten zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen. Handen zitten zeer fijn en ingewikkeld in elkaar. Alle onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Daarmee is de hand ook heel erg kwetsbaar. Bij een letsel of aandoening kan het gebruik van de hand al snel verstoord raken. Handtherapeuten zijn uitstekend op de hoogte van de anatomie van de hand en van de verschillende letsels en aandoeningen. Handtherapeuten werken nauw samen met huisartsen, handchirurgen en overige medisch specialisten. De therapie kan bestaan uit oefeningen, lokale behandeling en eventueel wordt er indien van toepassing een spalk aangemeten. Onze handtherapeut is Laura van Beek.

DRY NEEDLING

Dry needling is een behandelmethode die al jaren wordt toegepast binnen de reguliere fysiotherapie. Dry needling gebruikt één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikt. Dry needling werkt op specifieke punten in de spieren: zgn. ‘triggerpoints’. Via het gericht aanprikken met een naaldje worden de ‘triggerpoints’ in de spier(en) ontspannen en pijn en functie verbeterd. Dry needling wordt in de praktijk toegepast door Jacques Koole en Laura van Beek.

McKenzie THERAPIE

McKenzie MDT is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. McKenzie MDT is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Laura van Beek is onze McKenzie therapeut.

ECHOGRAFIE

Door echografie is een betere diagnostiek mogelijk waardoor een efficiëntere behandeling ingezet kan worden. Binnen de praktijk is Jacques Koole de echografist. Laura van Beek maakt de echo’s van de handen.

SPORTREVALIDATIE

Kunt u door klachten uw sport niet goed beoefenen? Wij helpen u de oorzaak op te zoeken, behandelen en geven advies. Samen met u gaan we aan de slag zodat u zo snel mogelijk uw sport weer volledig kunt hervatten. Natuurlijk is ook preventie een belangrijk aspect van de behandeling. We kijken niet alleen lokaal naar de klacht maar ook naar de keten om op deze manier de oorzaak van de klachten te achterhalen.

COPD/COVID-19 REVALIDATIE

We zijn aangesloten bij het COPD netwerk.

Wat is COPD? COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease oftewel vernauwing van de luchtwegen, met name bij de uitademing. Mensen met COPD zijn vaak kortademig bij inspanning en of in rust. Ze zijn sneller vermoeid dan anderen en kunnen minder door hun longaandoening. Vaak is er sprake van hoesten en opgeven van slijm. Genezen gaat niet maar behandeling richt zich op het controleren van de symptomen en het voorkomen van longinfecties, die verdere schade aan het longweefsel geven en de longfunctie verder verslechteren. Tevens proberen we door training de inspanningstolerantie te verhogen. De belangrijkste therapie is echter stoppen met roken.

 

COVID-19 (corona) revalidatie

Doormiddel van scholing zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die spelen bij het herstel van een COVID-19 besmetting. Hierdoor kunnen we u goed begeleiden tijdens en revalidatie traject na een doorgemaakte Corona besmetting.

De therapie richt zich op het bevorderen van de activiteiten in het dagelijkse leven, herstel van de  spierkracht en balans, uithoudingsvermogen en ontspanning. Indien hier een indicatie voor is, kan therapie zich ook richten op het bevorderen van de ademhaling. We hebben ruime ervaring in het begeleiden van mensen met luchtwegproblemen zoals bijvoorbeeld COPD.
Indien nodig en van toepassing hebben wij korte lijnen met onze diëtiste, ergotherapeut en logopediste en andere disciplines binnen het centrum om u ook op andere vlakken de juiste zorg te kunnen bieden.

Welke  vorm van therapie gekozen wordt is afhankelijk van uw belastbaarheid, de ervaren beperkingen en uw hulpvraag. Samen stellen we doelen op die u met de hersteltraining wilt bereiken.

HARTREVALIDATIE

Hartrevalidatie helpt je bij het herstel, bijvoorbeeld:

  • na een hartinfarct
  • na een dotter- en stentbehandeling of bypassoperatie
  • na een hartklepoperatie
  • als je een pacemaker of ICD hebt
  • als je hartfalen hebt
  • veel last hebt van angina pectoris
  • bij een aangeboren hartafwijking

Bron: hartrevalidatie.nl 

We zijn lid van de vereniging voor Hart-Vaat en Longfysiotherapie.

AANDACHTSGEBIEDEN

We hebben veel expertise in het behandelen van KANS (klachten aan arm nek en schouderklachten), heupklachten, knieklachten, enkelklachten, wervelkolom-en-bekken gerelateerde klachten, hoofdpijn en postoperatieve revalidatie. Binnen onze praktijk hebben we ieder onze aandachtsgebieden en specialisaties. Hiermee proberen we rekening te houden wanneer we u inplannen voor een behandeling. Natuurlijk kunt u altijd ook zelf bepalen door wie u behandeld wilt worden

MEDISCHE FITNESS

Medische fitness is voor een ieder die onder verantwoorde begeleiding wil werken aan een verbetering van zijn of haar fitheid, belastbaarheid en gezondheid. Vooral mensen met chronische pijnklachten kunnen hiermee winst behalen in hun functioneren. Informeer naar de mogelijkheden bij een van de medewerkers of neem contact op via het contactformulier. Wij bellen u dan op. Medische fitness wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wij proberen de kosten hiervan zo laag als mogelijk te houden.

Tarieven medische fitness 2020
Kwartaal 1x per week € 101,00
Kwartaal 2x per week €180,00
Half jaar 1x per week €185,00
Half jaar 2x per week €347,00
Jaar 1x per week €347,00
Jaar 2x per week €610,00

ETALAGEBENEN

Etalagebenen is de volksterm voor ‘claudicatio intermittens’. De oorzaak hiervan is de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn, vanwaar de term etalagebenen: patiënten proberen de pijn te maskeren door noodgedwongen de etalage van een winkel te bekijken. In Nederland wordt geschat dat ruim 19% van de 55-plussers lijdt aan een vorm van PAV.

Etalagebenen worden veroorzaakt door  slagaderverkalking (ofwel atherosclerose). Bij slagaderverkalking worden de wanden stugger en dikker, waardoor vernauwingen optreden. Deze verdikkingen, ook wel plaques genoemd, worden veroorzaakt door een opeenhoping van gladde spiercellen en cholesterol. Door de vernauwing in de slagaders van en naar de benen, gaat het bloed trager stromen en ontstaat er een zuurstoftekort in de beenspieren bij inspanning. Hierdoor ontstaan de klachten in de benen bij etalagebenen. Slagaderverkalking is in principe een ouderdomsziekte. Het verloopt geleidelijk, waardoor de meeste mensen er pas op latere leeftijd last van krijgen. Het verkalken van de slagaders kan echter sterk versneld optreden door een aantal factoren als roken, een te hoog cholesterolgehalte (en ongezonde voeding), te weinig lichaamsbeweging en diabetes mellitus.

Bron: etalagebenen.nl

In onze praktijk zijn Jos Boersema en Leonie de Graaf opgeleid om patiënten met deze klachten te behandelen met een loopprogramma en lijfstijlbegeleiding. We zijn lid van het ClaudicatioNet.